NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

1. Úvodní shrnutí

Výhradní distributor chytrých květináčů značky Click and Grow pro Českou a Slovenskou republiku, společnost Sunnysoft s.r.o., IČ: 25753215, adresou Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, umožňuje získání výhodnějších spotřebitelských podmínek těm spotřebitelům, kteří zakoupí chytrý květináč zančky Click and Grow v oficiální síti prodejců v České nebo Slovenské republice a kteří se registrují prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese www.clickgrow.cz/pestujte-s-nami.

 

2. Výhodnější podmínky

Výhodnější podmínky zahrnují:

 • jeden rok záruky na chytrý květináč značky Click and Grow navíc,
 • příležitostné akční slevy na vybraný sortiment.

 

3. Oficiální síť prodejců

Oficiální síť prodejců zahrnuje: subjekty skupiny MALL Group (CZC.cz, Mall.cz), eshop a prodejny společnosti Alza.cz a.s., eshop a prodejny společnosti WESTech, spol. s.r.o. (značka iStores), eshop společnosti Sunnysoft s.r.o.

 

4. Nárok na získání výhodnějších podmínek

Spotřebitelem s výhodnějšími podmínkami se může stát fyzická osoba a trvalým bydlištěm na území České nebo Slovenské republiky. Vyplněním a odesláním formuláře dostupného na adrese www.clickgrow.cz/pestujte-s-nami poskytuje fyzická osoba (dále „subjekt údajů“) údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a vznikají jí odpovídající práva.

 

5. Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace, které mohou identifikovat fyzickou osobu. Mezi osobní údaje patří zejména jméno, pohlaví, datum narození, věk, osobní stav, email, telefonní kontakt atd. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje citlivé, což jsou údaje, které vypovídají o rasové příslušnosti, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech. Dále sem spadají genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzickou osobu a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

6. Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Sunnysoft s.r.o., IČ: 25753215, adresou Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 .

 

7. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.clickgrow.cz/pestujte-s-nami poskytuje subjekt údajů společnosti Sunnysoft s.r.o. osobní údaje v rozsahu:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • informace související s nákupem chytrého květináče značky Click and Grow: cenu, datum a místo nákupu.

 

8. Účel zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • ověření nároků na výhodnější obchodní podmínky,
 • zasílání obchodních sdělení v podobě newsletteru – nejvýše 6x v průběhu kalendářního roku.

 

9. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu.

 

10. Zákaz předávání osobních údajů

Osobní údaje nebudou předány dalšímu subjektu.

 

11. Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování svých osobních údajů.

Subjekt údajů má za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech také právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům,
 • opravu nesprávných osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů),
 • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

 

12. Kontaktní údaje na správce osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv subjektu údajů kontaktujte Sunnysoft s.r.o.:

 • písemně na adrese: Sunnysoft s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9,
 • elektronickou poštou prostřednictvím emailové adresy: info@sunnysoft.cz,
 • telefonicky na tel. č.: +420 222 998 222.